Metoda Jestem z Ciebie dumny! Jest metodą przeznaczoną dla rodziców w postępowaniu z dziećmi przeżywającymi trudności i co najważniejsze opiera się na docenianiu mocnych stron i osiągnięć przejawianych w trakcie uczenia się dziecka nowej umiejętności.

Metoda zawiera następujące sesje/warsztaty:

  • Jak doceniać dzieci, aby zachęcać je do dalszej zmiany?
  • Jak radzić sobie z brakiem poprawy zachowania?
  • Jak wzmacniać współpracę dzieci i rodziców?
  • Jak pomagać dzieciom rozwiązywać problemy?
  • Jak reagować na niepożądane zachowania?